สินค้ามีรับประกันไหม?

Category: FQA - th

หากสินค้าชำรุดสามารถส่งกลับมาซ่อมได้ในราคาพิเศษ หรือ ส่งกลับมาทำความสะอาดได้ฟรี แต่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งทั้งไปและกลับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *