สินค้าจะดำและลอกไหมหลังจากใช้งาน?

Category: FQA - th

เครื่องประดับเงินสามารถเกิดการหมองและดำได้  เพราะสามารถทำปฏิกิริยากับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอ เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง ความชื้น และแอลกอฮอล์ หลังจากการใช้งาน ควรเช็ดด้วยผ้าสะอาดก่อนการเก็บ จะช่วยขจัดคราบต่างๆออกได้

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *