Trapping มีนโยบายการจัดส่งสินค้า เมื่อสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ trapping-co.com ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดเตรียมสินค้าภายในระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ซึ่งไม่รวมเวลาจัดส่งของไปรษณีย์ไทย นโยบายการจัดส่งสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อพึงทราบ สิทธิ์ของลูกค้าและข้อจำกัดในการจัดการขนส่งสินค้าบนเว็บไซต์ trapping-co.com เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดของลูกค้า


การจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์ Trapping.co จะดำเนินการจัดส่งตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อ โดยสินค้าหลายชิ้นที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจถูกจัดส่งแยกกัน ขึ้นกับประเภทสินค้า ตำแหน่งโกดังของสินค้านั้นๆ และดุลยพินิจของบริษัท
 • ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดเตรียมสินค้าภายในระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ซึ่งไม่รวมเวลาจัดส่งของไปรษณีย์ไทย หากเวลาที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เราจะติดต่อลูกค้าผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลแอดเดรสที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งในกรณีสินค้าบางชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง
 • ทาง Trapping.co ได้ใช้ระบบการขนส่งไปรษณีย์ Fedx และ DHL ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สะดวกและค่าใช้เหมาะสมที่สุดเพื่อลดภาระในการชำระค่าขนส่งของลูกค้าทุกท่าน โดยค่าบริการจะแตกต่างกันไปแต่ละขนส่ง
 • ทาง Trapping.co ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
 • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
 • Trapping.co ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสินค้าชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง
 • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้า ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้าทุกกรณี หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา Trapping.co
 • การจัดส่งอาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติตามเส้นทางการจัดส่ง

การรับประกันการขนส่งสินค้า

 • กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดข้อผิผลาดขึ้น
 • Trapping.co ไม่มีการรับประกันสินค้าใด ๆ เมื่อสินค้าที่ถูกรับไปแล้ว Trapping.co จะพิจารณาในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของเรา โดยทาง Trapping.co เป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว

กรณีพัสดุถูกจัดส่งผิดเพราะข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้ผิด

 • ในกรณีที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุผิดและทำให้การขนส่งพัสดุผิดพลาด เช่นพัสดุถูกส่งไปที่อื่น หรือที่อยู่ผิด จะไม่สามารถรับการชดเชยใดๆ จากทาง Trapping.co ได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดส่งอาจพยายามติดต่อท่านหากเชื่อว่าที่อยู่ที่ให้ไว้มีความผิดพลาด หากผู้ให้บริการการขนส่งไม่สามารถติดต่อท่านได้ พัสดุของท่านอาจตกหล่นไปอยู่ที่โกดังของผู้ให้บริการการขนส่งนั้นๆ หากเป็นเช่นนั้นทาง Trapping.co จะช่วยประสานงานและติดต่อกับทางผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบในระยะเบื้องต้น

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้า

 • กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Trapping.co ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ 09.30-18.30น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • LINE : @Trapping
  • Email : trappingco.official@gmail.com
Back to Top
เพิ่มสินค้าลงรถเข็น