การสร้างคำสั่งซื้อ

 
หลังจากเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเราแล้ว คุณสามารถดำเนินการชำระเงินและสั่งซื้อได้เลย
 
ในขั้นตอนก่อนการชำระเงิน คุณสามารถลบรายการใด ๆ ออกจากคำสั่งซื้อของคุณ หรือเพิ่มลงในคำสั่งซื้อของคุณตามต้องการ
 
ในส่วนชำระเงิน Trapping.co จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ)  เท่านั้น
 

 

การแจ้งยกเลิกสินค้า

ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี หากมีความประสงค์ที่จะแจ้งยกเลิก ให้ทักเข้ามาแจ้งเหตุผลที่ช่องทางหลักของเพจหรือ E-mail : trappingco.official@gmail.com โดยทาง Trapping.co จะเป็นฝ่ายพิจารณาเหตุผล รวมถึงถือสิทธิ์ในการอนุมัติและไม่อนุมัติแต่เพียงผู้เดียว


การยอมรับคำสั่งซื้อ

 
คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการชำระเงินของคุณและส่งไปยังระบบของเรา Trapping.co จะยืนยันกับคุณในไม่ช้าโดยส่งอีเมลถึงคุณเพื่อรับทราบการรับคำสั่งซื้อของคุณ (“อีเมลรับทราบ”) อีเมลรับทราบทำหน้าที่ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ และไม่ได้ใช้เป็นการยอมรับคำสั่งซื้อ
 
การยอมรับคำสั่งซื้อจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะเริ่มการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม จะมีการทำสัญญาเมื่อเปลี่ยนสถานะคำสั่งสั่งซื้อของสินค้า และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดย Trapping.co เราแจ้งให้คุณทราบถึงการยอมรับคำสั่งซื้อจากทางอีเมลอีกครั้งนึง (“อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ”)
 
อีเมลยืนยันการสั่งซื้อจะแสดงรายการทั้งหมดที่ตามที่คุณได้เลือกเอาไว้
 
สินค้าที่คุณสั่งซื้อซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดส่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่เป็นถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณกับ Trapping.co
 
 

การปฏิเสธคำสั่งซื้อ

 
Trapping.co  มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธคำสั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิทธิ์นี้ขอสงวนไว้โดยชัดแจ้ง
 
ตัวอย่างเช่น Trapping.co  อาจปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
 
– สินค้าที่สั่งไม่มีในสต็อก
 
– สินค้าที่สั่งซื้อไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งที่กำหนดโดยบริษัทจัดส่ง
 
– การชำระเงินผิดพลาด หรือไม่อนุมัติ
 
– ข้อผิดพลาดภายในข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคาหรือโปรโมชั่น
 
– หรือบุคคลที่ Trapping.co มองแล้วว่ามีพฤติกรรมฉ้อโกง
 
 
หาก Trapping.co ตรวจพบปัญหาใด ๆ กับคำสั่งซื้อของคุณ Trapping.co จะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด หาก Trapping.co ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งไว้ให้กับคุณได้ Trapping.co จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่ง
 
 

ความพร้อมของสินค้า

 
สินค้าขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ เนื่องจากมีความล่าช้าระหว่างเวลาที่วางคำสั่งซื้อและเวลาที่ยอมรับคำสั่งซื้อ สถานะสต็อคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสินค้าที่คุณสั่งซื้อหมดสต๊อกก่อนที่ Trapping.co จะยอมรับคำสั่งซื้อ Trapping.co จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่หมดสต๊อก
 
 

การใช้บริการจัดส่ง

 
ค่าจัดส่งสำหรับทุกคำสั่งซื้อที่คุณทำไว้จะต้องรับผิดชอบโดยคุณ
 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง Trapping.co แนะนำให้ตรวจดูเมื่อคุณไม่แน่ใจจริง ๆ เท่านั้น
Trapping.co จะแต่งตั้งผู้ให้บริการจัดส่งดังกล่าวเพื่อจัดการทุกด้านของการจัดส่งของคุณ
ในนามของ Trapping.co จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลยในส่วนดังกล่าวของผู้จัดส่ง
 
Trapping.co ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และคุณจะยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
 
ข้อกำหนดและนโยบายของผู้ให้บริการจัดส่งจะนำไปใช้กับทุกคำสั่งซื้อของคุณ และ Trapping.co จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของผู้จัดส่งโดยคุณ
 
อย่างไรก็ตาม เราอาจขอบริการจัดส่งหรือบริการจัดส่งอื่น ๆ สำหรับการจัดส่งทุกคำสั่งซื้อที่คุณสั่งซื้อได้ หากคุณต้องการบริการจัดส่งหรือบริการจัดส่งอื่นๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือจัดเตรียมการด้วยตนเอง เวลาในการจัดส่งอาจใช้เวลานานขึ้นหากคุณเลือกบริการจัดส่งของคุณเอง ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเป็นสกุลเงิน USD สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศและ THB สำหรับการจัดส่งในประเทศไทย 
 
 

ห้ามจำหน่ายต่อ

 
ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเราโดยเด็ดขาด Trapping.co มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการขายต่อในเชิงพาณิชย์
 
 

การตั้งราคา

 
Trapping.co อาจแก้ไขราคาสินค้าเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะทำสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
 
หากบัตรเครดิตของคุณไม่ได้อยู่ในสกุลเงินที่เราระบุไว้ในนโยบายการจัดซื้อนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ธนาคารผู้ออกบัตรของคุณอาจเรียกเก็บจากคุณ ราคาสุดท้ายที่เรียกเก็บในสกุลเงินของคุณจะถูกคำนวณโดยธนาคารผู้ออกบัตรของคุณตามการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้บังคับจะถูกกำหนดโดยธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของคุณเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้บังคับเพื่อใช้ในการประมวลผลธุรกรรมกับเว็บไซต์ของเรา
 
 

เขตอำนาจศาล

 
นโยบายการจัดซื้อนี้และการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจาก Trapping.co ผ่านเว็บไซต์ของเราจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และศาลของประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม Trapping.co ยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะเริ่มการดำเนินการที่จำเป็นกับลูกค้าสำหรับการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ
 
 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 
ปัจจุบัน Trapping.co รับชำระด้วย Visa, MasterCard การส่งคำสั่งซื้อของคุณถือเป็นการยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตที่กำหนดดังกล่าวหรือแพลตฟอร์มธุรกรรมของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อประมวลผลการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของคุณ คุณยังยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าเราได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งซื้อของคุณ (รวมถึงภาษี การจัดส่ง และการจัดการ) ด้วยวิธีการชำระเงินที่ระบุ หากไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการยอมรับ คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกระงับหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 
หากผู้ออกบัตรของคุณหรือแพลตฟอร์มธุรกรรมบุคคลที่สามปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินให้กับ Trapping.co เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่งคำสั่งซื้อ
Trapping.co มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่เข้มงวดในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณปลอดภัย
 
ความสามารถด้านความปลอดภัยและนโยบายในการส่งรายละเอียดบัตรชำระเงิน 
 


ศุลกากรและภาษีอากร

 
ราคาสินค้าที่แสดงไม่รวมภาษีและ Vat ทั้งหมด
 
ศุลกากรและอากร (ถ้ามี) จะต้องตกเป็นภาระของผู้รับเพื่อที่จะปล่อยคำสั่งซื้อจากศุลกากรเมื่อมาถึง
 
การยื่นขอใบอนุญาตหรือจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศของผู้รับจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับ
 
Trapping.co ไม่สามารถควบคุมค่าธรรมเนียมศุลกากร / หรือระเบียบการนำเข้าที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของประเทศผู้รับได้ ในกรณีที่ต้องเสียอากรหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อดังกล่าวเนื่องจากข้อบังคับของประเทศผู้รับ Trapping.co จะไม่ชำระหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือจัดให้มีการขอใบอนุญาตนำเข้าดังกล่าว
 
หากพัสดุถูกปฏิเสธโดยศุลกากรของประเทศบ้านเกิดของคุณหรืออย่างอื่นและส่งคืนให้กับ Trapping.co คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งส่งคืนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
 

ข้อสงวนสิทธิ์

 
ผลิตภัณฑ์จำหน่าย ‘ตามที่เป็นอยู่ ที่ไหน และข้อบกพร่องทั้งหมด’ ด้วยเหตุนี้ (และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย) Trapping.co จึงไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และทั้งหมดดังกล่าวเพิ่มเติม การดำเนินการต่างๆ นั้นไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อยกเว้น ปฏิเสธและยกเว้น สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดของ Trapping.co ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการบิดเบือนความจริง การบิดเบือนความจริงในเรื่องพื้นฐาน หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 
Trapping.co ไม่รับประกันว่าสีของภาพสินค้าที่แสดงจะถูกแสดงอย่างถูกต้องบนจอภาพของคุณ รูปภาพที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 
 

การสิ้นสุดสัญญา

 
ในกรณีที่คุณกระทำการละเมิดนโยบายการจัดซื้อนี้ Trapping.co อาจใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวของ Trapping.co ในการกู้คืนส่วนต่างระหว่างมูลค่าตลาดของสินค้าที่ขายในเวลาที่ผิดนัดและราคาตามสัญญา เพื่อทดแทนราคาเริ่มต้น
 

เหตุสุดวิสัยข้อ

 
ยกเว้นข้อผูกมัดในการชำระเงินของคุณ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ ที่รุนแรง สงคราม ความวุ่นวายทางแพ่ง ความเสียหายที่เป็นอันตราย การนัดหยุดงาน การล็อกเอาท์ การดำเนินการทางอุตสาหกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง สภาพอากาศที่รุนแรง การปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ กฎหมายหรือคำสั่ง กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (‘เหตุสุดวิสัย’)
 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันทีเมื่อทราบถึงเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย การแจ้งเพื่อระบุรายละเอียดของพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย
 

นโยบายการคืนเงินและการแลกเปลี่ยน

 
หากสินค้าที่จัดส่งถึงคุณมีข้อบกพร่อง คุณควรแจ้งให้เราทราบทางอีเมลและแจ้งให้เราทราบดังต่อไปนี้:-
 
1) หมายเลขคำสั่งซื้อและหมายเลขรายการของสินค้าที่จะส่งคืน 
 
2) เหตุผลในการคืนสินค้าและเงื่อนไขสินค้า
 
ควรทำภายใน 7 วันหลังจากได้รับพัสดุ
 
หาก Trapping.co ยอมรับเหตุผลในการคืนสินค้า เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณและกำหนดรหัสอนุญาตสำหรับการคืนสินค้าโดยเร็วที่สุด โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถดำเนินการคืนสินค้าของคุณได้หากคุณไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากเรา
 
เมื่อรวมกับสินค้าทุกรายการที่คุณซื้อและเราส่งให้คุณแล้ว จะมีแนบหมายเหตุการคืนสินค้าไว้ในรายการด้วย เพื่อดำเนินการคืนสินค้า คุณควรระบุอย่างชัดเจนในหมายเหตุการคืนสินค้านี้พร้อมกับ รหัสอนุญาตที่ได้รับจาก Trapping.co และ สินค้าที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้จะต้องส่งคืนให้เราในสภาพที่ไม่ได้ถูกใช้แล้ว และบรรจุภัณฑ์เองก็ไม่ได้ถูกแกะจนไม่สามารถใช้งานได้อีก การคืนสินค้าจะต้องดำเนินการกับผู้ให้บริการจัดส่งที่เรากำหนด เช่น Kerry หรือ ไปรษณีย์ไทย เราจะติดต่อคุณและแจ้งรหัสอนุญาตในการส่งคืน ผู้ให้บริการจัดส่งที่จะใช้ ฯลฯ
 
เมื่อ Trapping.co ได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากคุณแล้ว Trapping.co จะทำการตรวจสอบและทดสอบสินค้าที่มีข้อบกพร่องทันที
หากข้อบกพร่องในรายการตรงกับคำอธิบายของคุณ เราจะจัดส่งสินค้าทดแทนสำหรับรายการที่มีข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุด โดยทั่วไปการเปลี่ยนทดแทนจะใช้เวลาดำเนินการ 7-14 วัน หากเราไม่สามารถค้นหาข้อบกพร่องของสินค้าตามที่คุณอธิบายไว้ได้ Trapping.co  จะจัดส่งสินค้าเดิมกลับไปให้คุณ ในกรณีที่ทีมงานของเรายืนยันว่าสินค้าไม่มีข้อบกพร่อง เราจะถือว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด หรือคุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดกับสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้ คุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีตำหนิกับสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่าได้โดยการชำระส่วนต่าง
 
การชดเชยสำหรับค่าจัดส่งจะถูกเครดิตและจะเสนอให้ก็ต่อเมื่อพัสดุถูกส่งคืนโดย Kerry , ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทจัดส่งที่เรากำหนดเท่านั้น
 
จะไม่มีการชดเชยค่าขนส่งสำหรับวิธีจัดส่งอื่นนอกเหนือจากที่เราแนะนำให้คุณ
 
 
 
Trapping.co จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนสินค้าที่สูญหาย
 
 
 
หากได้รับการยืนยันการคืนเงิน เราจะหักค่าขนส่งเริ่มต้น ภาษี และอากรศุลกากร ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดภายใน 2 สัปดาห์นับจากการซื้อ ขั้นตอนการคืนเงินอยู่ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้:
 
1) แพลตฟอร์มการชำระเงิน เช่น Paypal และ/หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตอื่นๆ
 
2) ธนาคารที่จัดการ
 
 

นโยบายการซ่อมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

 
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้ากับเรา เราจะเสนอบริการล้างหรือขัดใหม่หนึ่งครั้งให้กับสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Trapping จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการเหล่านี้โดยมีค่าธรรมเนียมหลังจากนั้น
 
 
 
Trapping จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าของคุณเมื่อคุณจัดส่งมาให้เราเพื่อล้างและขัดใหม่
 
 
 
หากสินค้าของคุณเสียหายหรือผิดรูปและคุณต้องการซ่อมแซม คุณสามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันเงื่อนไขของรายการ ค่าจัดส่งใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะต้องตกเป็นภาระของคุณ และอาจมีค่าซ่อมแซมด้วย
Back to Top
เพิ่มสินค้าลงรถเข็น